Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН techcom21.com

Уважаеми клиенти, това са Общите Условия на електронен магазин techcom21.com. Моля прочетете ги внимателно, преди да започнете да използвате Сайта. С всяко следващо действие от ваша страна в този уеб сайт се приема, че сте се съгласили с тях, приемате ги и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не приемате тези Общи Условия, моля НЕ използвайте този уеб сайт.

Сайтът и домейнът techcom21.com са собственост на “Техком 21” ООД. Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между фирма “Техком 21” ООД (наричана за краткост Търговец) от една страна и ползвателите на електронния магазин (Сайт) techcom21.com (наричани за краткост Потребители) от друга страна.

“Техком 21” ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София,  ж.к.“ Люлин“, бл.315, вх.А, ет.7, ап.13 ; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 130562010.
Търговецът упражнява дейността си и на адрес: гр. София,  ж.к.“ Люлин“, бл.315, вх.А, ет.7, ап.13 със следните контакти: телефон: 0888 327771 и 0888 818567 и елeктронна поща: shop@techcom21.com
“Техком 21” ООД си запазва правото, по всяко време, да добавя и променя части от тези Общи Условия за ползване, без предизвестие.

Условия за използване на електронен магазин techcom21.com
Потребителят приема и се съгласява с факта, че информацията в Сайта се предоставя във вида, в който е публикувана и Търговецът не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Търговецът не носи отговорност в случай, че вследствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация и Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят приема и се съгласява, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични, но да няма наличност от тях в момента на поръчването им през формата за поръчки на Сайта.

Потребителят приема и се съгласява, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, само когато Търговецът съобщи своевременно на Потребителя на предоставения от него телефон за контакти и Потребителят одобри промените.

Търговецът не продава продукти на непълнолетни. Потребители, които не са достигнали 18-годишна възраст, могат да правят поръчки в Сайта само в присъствието на родител или настойник.

Събиране, използване и защита на личните данни
С настоящите Общи Условия Търговецът уведомява Потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No 369943 от 06.02.2013 г. да получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

Търговецът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни. Пълна информация за нея може да получите в раздел: Политика за поверителност.

Потребителят се СЪГЛАСЯВА, че Търговецът да има право да обработва Личните му данни, необходими за изпълнение на поръчките в Сайта и изпълнението на задълженията му като страна по договор за продажба на стоки или услуги.

Възможно е периодично да се използват, за да изпраща важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

Когато Потребителят закупува продукт, регистрира акаунт, кандидатства за кредит и др., Търговецът може да събира различни видове информация, включително, но не само: име и фамилия, пощенски адрес, телефонен номер, e-mail и др. В случаите, в които е необходимо издаването на различни документи – фактура, гаранционна карта и др. – е възможно да бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случай, че Потребителят е заявил съгласие, Търговецът обработва личните данни, за да информира за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

С цел изпълнение на задълженията на Търговеца по сключени с Потребителя договори или на законова основа, когато е необходимо Търговецът ще бъде задължен да разкрива предоставени от Потребителя Лични данни пред негови партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Търговецът уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от него Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Търговецът съхранява история на поръчките, направени на сайта.

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от Търговеца да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

Потребителите, попълнили Лични данни за поръчка на Сайта, изрично се съгласяват, предоставените от тях Лични данни, да бъдат обработвани от Търговеца за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока.

В случай, че Потребителят подаде невярна, неточна, неактуална или непълна информация с предоставените от него Лични данни, в следствие на което Търговецът изпълни неточно заявената от Потребителя поръчка, Търговецът не носи каквато и да било отговорност, за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на Потребителя.

Пълна информация за нашата политика за поверителност може да прочетете в раздел: Политика за поверителност.

Представени стоки и информация за тяхната поддръжка в електронен магазин techcom21.com
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, кратко описание на основни параметри и основните характеристики на стоката с цел подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителя при покупката на продукт.

Търговецът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоките в Сайта на английски език, когато: с превода може да се изгуби важна информация относно характеристиките на стоката; няма приет превод на български език; стоката е носител на информация на английски език, например: софтуер и др.

Търговецът предоставя препратки на Сайта techcom21.com към други сайтове, собственост на трети лица, единствено и само за Удобство на Потребителя. При употреба на такава препратка, Потребителят НЕ използва стока, информация и/или услуга, предоставена от Търговеца и настоящите Общи Условия НЕ СЕ прилагат по отношение на използването на препратката извън Сайта techcom21.com.

Търговецът не контролира горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи Условия, Търговецът информира Потребителя, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителя и Търговецът не носи никаква отговорност, за претърпени в тази връзка вреди от Потребителя.

Търговецът има право, по всяко време и без предупреждение, да прави промени в публикуваните стоки; продуктите, свързани с тяхната поддръжка; цените и другите характеристики на стоките.
Търговецът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана. В случай на извършена поръчка в Сайта, чрез формата за покупки, Потребителят ще бъде уведомен преди доставката и за неактуализираната информация на Сайта, свързана с поръчания продукт.

Част от продуктите, цветовете или модификациите, представени в Сайта е възможно да не са налични в момента на поръчка, за което Търговецът се извинява предварително.

Всички цени, посочени на сайта, са крайни, в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата е посочената цената на всяка от тях. Цените не включват доставка. Тя се начислява допълнително (в случай, че такава се дължи), според начина на плащане и доставка на куриерска фирма Спиди или ЕКОНТ и се добавя допълнително в момента на поръчка към цената на продукта.

Закупуване на стоки от електронен магазин techcom21.com
Потребителят може да поръчва всички стоки, посочени в Сайта techcom21.com. При извършване на поръчката, Потребителят трябва да избере вида на стоките и количеството им, начин на плащане, начин и сроковете за доставка, според предложените от Търговеца възможности.

По всяко време, преди окончателното потвърждение на Поръчката, при попълването на формата за покупки в Сайта, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него артикули.

Във формата за поръчка от Сайта има празно поле “Бележки към поръчката”. В това поле могат да бъдат посочени специфични изисквания на Потребителя, които Търговецът ще се постарае да удовлетвори, доколкото е възможно, а в случай на несъответствие да уведоми Потребителя.

Сътрудник от “Техком 21” ООД задължително ще се свърже с Потребителя, по посочения от него телефон за връзка, за да поиска допълнително потвърждение за направената поръчка. Непредоставянето на телефон за контакт от Потребителя, автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “Техком 21” ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи Условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

Собствеността на поръчаните стоки се прехвърля на Потребителя в момента на постъпване на плащането от негова страна.

Търговецът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Всеки, който желае да закупи от Сайта стока на изплащане следва да кандидатства за отпускане на кредит пред Ти Би Ай Банк ЕАД, в случай че цената на онлайн поръчката (без цената за обработване и доставка) е в минимален размер на 150 (сто и петдесет) лева. Кандидатстването се извършва само онлайн посредством кликване върху бутона Купи с кредит – TBI Bank.

Условията за кредитиране (в това число кандидатстване за кредит, отпускане, лихви, такси и т.н.), се определят едностранно от финансовата институция. Търговецът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на Ти Би Ай Банк ЕАД. Търговецът не участва в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, в това число в случаите на евентуално предприемане на действия по принудително изпълнение и др. Пълната информация за покупки на изплащане от онлайн магазина, можете да бъде намерена в раздел: Процедура за онлайн покупка на кредит от TBI.

Доставка на стоки от елeктронен магазин techcom21.com
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е в рамките от 24 часа до 5 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката. За Потвърждение се приема направеното от Потребителя устно такова, след проведен телефонен разговор със сътрудник на Търговеца, на посочения от Потребителя актуален телефон за връзка. В случай на възможно забавяне спрямо посочените срокове за доставка, Потребителят ще бъде уведомен своевременно от служител на Търговеца.

Доставка, на всички поръчани/закупени артикули от Сайта techcom21.com, се извършва с куриерска фирма Спиди или ЕКОНТ, като на Потребителя се предоставя възможност да провери и прегледа своята поръчка и в случай на несъответствие да я откаже и върне. В случай, че след проверка на стоката Потребителят открие несъответствия /дефекти и откаже поръчаната/ закупената стока, разходите по доставката и връщането на стоката са за сметка на Търговеца.

При получаването на стоката Потребителят е длъжен да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци / дефекти, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и / или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката, да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми Търговеца на тел. 0888 327771. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци / дефекти, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и / или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и / или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Жалби могат да бъдат отправени на контактите посочени в сайта, а именно: гр. София,  ж.к.“ Люлин“, бл.315, вх.А, ет.7, ап.13, e-mail: shop@techcom21.com; телефони: 0888 327771, 0888 818567.
Пълна информация относно връщането на стока може да бъде намерена в раздел: Връщане на стока.

Моля обърнете ВНИМАНИЕ, че цената на доставката зависи от цената и начина на плащане на стоката:

При стоки над 101лв. включително:
– При плащане по банков път на посочените банкови сметки доставката е БЕЗПЛАТНА за Потребителя.
– При плащане с пощенски паричен превод всички такси и разходи са за сметка на Потребителя, според ценоразписа на куриерска служба Спиди или ЕКОНТ.

При стоки до 100лв. включително:
– Всички такси и разходи са за сметка на Потребителя, според ценоразписа на куриерска служба Спиди или ЕКОНТ.
Специални доставки, като експресна доставка и доставка по обявен час, са с предварителна уговорка и за сметка на Потребителя, според ценоразписа на куриерска служба Спиди или ЕКОНТ.

Доставката се извършва до посочения от Потребителя адрес или до избран от Потребителя офис на куриерска фирма Спиди или ЕКОНТ.

Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

Търговецът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Търговеца обстоятелства.

При посочени неверен или сгрешен адрес и/или лице за контакти при подаване на заявката, Търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката, вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да я прегледат и приемат, заедно с придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката, при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставената стока, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена, със съответстваща на направената от него заявка за покупка на стока, в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник на Търговеца.

Търговецът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

Заплащане на поръчани стоки от електронен магазин techcom21.com
Търговецът предоставя на Потребителя три начина за плащане на заявените стоки:

– Плащане с пощенски паричен превод – Потребителят се задължава да заплати пълната стойност на доставената стока, съгласно направената поръчка, както и всички съпътстващи я такси и разходи по доставката на куриерската фирма, в момента на получаването ѝ, на куриера, изпълняващ доставката.

– Плащане по банков път – В този случай, разходите по доставката с куриерска фирма са изцяло за сметка на Търговеца. Потребителят депозира сума, равна на стойността на заявената стока на посочените в сайта банкови сметки на “Техком 21” ООД. След като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Търговецът изпълнява доставката на поръчаните стоки.

– Покупка на изплащане – В този случай, разходите по доставката с куриерска фирма са изцяло за сметка на Търговеца. Пълно описание на покупката на изплащане е направено в раздел: Процедура за онлайн покупка на кредит от TBI.

Отказ и връщане на закупена стока от електронен магазин techcom21.com
На основание чл. 50 от ЗЗП, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

За да упражни правото си на отказ от сключения договор, Потребителят е необходимо да уведоми Търговеца на посочените от него по-долу име и адрес за своето решение преди изтичането на срока по чл. 50 от 14 дни. Уведомяването се извършва на траен носител: писмо, изпратено по пощата или по електронна поща.
Потребителят може да използва и формуляр, но това не е задължително.

Пълна информация и образец на формулярът е публикувана в раздел: Връщане на стока.

Търговецът незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.
Срокът се счита за спазен, когато Потребителят изпрати или върне обратно стоките до Техком 21 ООД, на адрес: гр.София,  ж.к.“ Люлин“, бл.315, вх.А, ет.7, ап.13 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Търговеца за отказа си от настоящия договор.

Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП (когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване съгласно чл. 52, ал. 1 и 2; търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно приложение № 6).

Търговецът ще възстанови всички плащания, които са получени от Потребителя, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Търговеца), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Потребителят информира Търговецът за своето решение за отказ от настоящия договор. Възстановяването се извършва, като се използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителя изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя.

Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не му бъде представено доказателство, че Потребителят е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 10 лв.

До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Търговеца, Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, както и да я предпази от счупване и / или повреждане по време на срока по ал. 1, чл. 55 от ЗЗП. В случай на щети в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 50, ал.1 от ЗЗП.

При получаването на стоката Потребителят е длъжен да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци / дефекти, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и / или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката, да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми Търговеца на тел. 0888 327771 и 0888 818567.

Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци / дефекти, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и / или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и / или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Жалби могат да бъдат отправени на контактите посочени в сайта, а именно: гр. София,  ж.к.“ Люлин“, бл.315, вх.А, ет.7, ап.13,  e-mail: shop@techcom21.com; телефони: 0888 327771 и 0888 818567.

Стоката може да бъде върната в случай, че:

  • тя не е използвана;
  • не са въведени и / или активирани пароли и профили, възпрепятстващи възстановяването на първоначалните фабрични настройки;
  • не са деинсталирани оригиналните операционни системи и / или други програми, с които е била доставена стоката;
  • защитното фолио на продуктите и аксесоарите не е премахнато / използвано;
  • не е нарушавана целостта на опаковката (куриерската опаковка на пратката може да бъде отваряна) и стоката е във вида, в който е получена, с придружаващата я документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, оригинален платежен документ, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума.

Търговецът си запазва правото да откаже приемането на ползвана стока по свое усмотрение независимо от датата на нейното закупуване.

Гаранционни условия
Гаранционните условия за всеки продукт са определени от производителя и са описани на гаранционната карта, както и в секцията Гаранционно и сервизно обслужване към стоката в Сайта. Те са валидни само и единствено при предоставяне на необходимата документация от страна на Потребителя, а именно: валидна оригинална гаранционна карта с нанесен сериен номер на закупената техника, подпис и печат на търговеца и платежен документ.

Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от Закона за защита на потребителите.
Пълна информация, относно гаранционните условия е публикувана в раздел: Гаранционни условия.

Рекламация на закупена стока може да бъде направена по избор на Потребителя в оторизираните за марките сервизи, посочени на гаранционната карта и в секция Гаранционно и сервизно обслужване, към стоката в Сайта или в търговския обект, на посочения в Сайта адрес за контакти. Гаранционното обслужване се извършва срещу предоставяне от страна на Потребителя на валидна оригинална гаранционна карта с нанесен сериен номер на закупената техника, подпис и печат на търговеца и платежен документ.
Органи за алтернативно решаване на спорове, свързани с покупки от Сайта са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите или сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС) – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

ВНИМАНИЕ! Гаранционната карта е валидна само на територията на Република България и гаранционния срок започва да тече от датата нa закупуване на техниката.

Допълнителни условия на електронен магазин techcom21.com
Търговецът си запазва правото, да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти, промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, свързана със Сайта, когато Потребителят е дал своето съгласие за това с предоставянето на личните си данни.

Търговецът си запазва правото, да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без да е необходимо предварително уведомление до Потребителя.

Настоящите Общи Условия могат да бъдат променяни по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на Потребителите за измененията. Търговецът не носи отговорност, в случай че Потребителят не се е запознал с последните актуални Общи Условия на Сайта.

“Техком 21” ООД администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България.

За допълнителни въпроси и информация Потребителят може да използва всички посочени в Сайта координати за връзка (телефон, e-mail, skype, facebook) в рамките на работното време: от понеделник до петък: от 10:00 до 19:00 часа, събота: от 11:00 до 17:00 часа.

При използване на Сайта, Потребителят се задължава да спазва актуалните Общи Условия, както и приложимото, за представените на Сайта стоки, законодателство на Република България, включително и международното законодателство. За неуредените в настоящите Общи Условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Потребителят ПРИЕМА и се ЗАДЪЛЖАВА, да спазва Общите Условия за ползване на електронен магазин techcom21.com, с всяко свое действие, направено в Сайта.